(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/5/2021 do Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm), số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT thông báo đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá: Cho thuê 01 phòng làm Nhà thuốc phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, diện tích: 61,4m2, của Bện h viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tại Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thời gian cho thuê: 05 năm,

3. Giá khởi điểm đấu giá: 60.000.000 đồng/năm (Số tiền bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng trên một năm), mỗi tháng 5.000.000 đồng x 12 tháng.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí điện, nước hàng tháng trong quá trình thuê, sử dụng mặt bằng người trúng đấu giá phải trả.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 6.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Sáu triệu đồng).Nộp vào số tài khoản do Trung tâm cung cấp.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/4/2021 đến 16 giờ, ngày 29/4/2021. (Chậm nhất đến 16 giờ 30 phút, ngày 29/4/2021 tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Trung tâm, nếu không khách hàng sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá). 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi ngàn đồng).

Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian nộp tiền mua hồ sơ: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và ngày Giỗ tổ Hùng Vương), từ ngày 08/4/2021 đến 16 giờ, 30 phút, ngày 27/4/2021 (hạn chót nộp tiền mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá).

Hình thức cho thuê: Theo hình thức đấu giá cho thuê tài sản.

Tiền thuê mặt bằng người trúng đấu giá phải trả theo tiền thuê của một năm.

Trường hợp đấu giá thành người trúng đấu giá phải sử dụng mặt bằng được thuê theo đúng mục đích đã được phê duyệt. Nếu kinh doanh mặt hàng khác phải được sự đồng ý của Bệnh viện Tâm thần tỉnh BR-VT và cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài khoản tiền trúng đấu giá thì người trúng đấu giá phải ký quỹ 10% theo giá khởi điểm của mặt bằng trúng đấu giá để đảm bảo cam kết thực hiện cho thuê trong thời gian 05 năm.

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Xem trong giờ hành chính, ngày 19/4/2021 và ngày 20/4/2021 (Khách hàng có nhu cầu liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để lấy Giấy giới thiệu xem tài sản theo quy định).

- Địa điểm xem tài sản: Tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

7. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản (bán hồ sơ tham gia đấu giá):

- Thời gian: Trong giờ hành chính, Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và ngày Giỗ tổ Hùng Vương), từ ngày 08/4/2021 đến 16 giờ, 30 phút, ngày 27/4/2021 (hạn chót đăng ký).

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trường hợp do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nếu có ảnh hưởng đến thời gian nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước và đấu giá thì Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo cụ thể cho các đơn vị liên quan và Người đăng ký tham gia đấu giá biết. Đề nghị khách hàng khi đến đăng ký, tham gia đấu giá đeo khẩu trang và thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân theo quy định trừ các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm.

+ Đối với cá nhân: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

+Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại diện pháp luật, giấy ủy quyền và CMND/CCCD của người được ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định (các loại giấy tờ là bản sao có chứng thực không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu, giấy ủy quyền phải là bản chính).

Điền đầy đủ thông tin, chữ ký và đóng dấu (nếu có) vào Phiếu Đăng ký mua tài sản đấu giá do Trung tâm phát hành.

Nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước và theo quy định.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Giấy ủy quyền phải nêu rõ phạm vi ủy quyền và kèm theo CMND/CCCD (bản sao có chứng thực không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu) của người được ủy quyền.

Mỗi tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá tối đa không quá 02 người; Đối với tổ chức, người tham gia cuộc đấu giá là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền, người đi kèm phải là người làm việc trong tồ chức đó; người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với người tham gia đấu giá khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

Khi đi đấu giá, Người tham gia cuộc đấu giá phải đi đúng giờ, mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền (nếu có) và bản sao CMND/CCCD của người được ủy quyền, ký nhận vào danh sách người tham gia đấu giá, mang theo giấy nộp tiền đặt trước hoặc ủy nhiệm chi nộp cho Trung tâm để lưu hồ sơ theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm, phương thức và hình thức của cuộc đấu giá

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 04/5/2021 (thứ 3).

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (Không hạn chế số vòng).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Để biết chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524./.