(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá 19.036.826 cổ phần Công ty CP cấp nước Điện Biên vào ngày 4/5/2020 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: CTCP Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa

Địa chỉ: Lô B, Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp...

Vốn điều lệ: 25.014.890.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 45.300 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh:    1.143.633 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 9h00 ngày 10/04/2020 đến 16h00 ngày 24/04/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 09 giờ 30 phút ngày 04/05/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 10h00 ngày 04/05/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 04/05/2020 đến 16 giờ ngày 10/05/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020