(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/5/2019 do Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:
Ngày 4/5/2019, đấu giá vật tư, vật liệu tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 4/5/2019, đấu giá vật tư, vật liệu tại tỉnh Hà Giang ảnh 2