(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Ban Quản lý (BQL) khu Đại học Phố Hiến thông báo đấu giá quyền sử dụng 35 suất đất xây dựng nhà ở tại Khu dân cư mới Bắc Nu - 10 khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên (Đợt 2/2019) với tổng diện tích 5.303 m2 vào ngày 4/5/2019 như sau:

1. Giá khởi điểm (GKĐ). Tiền đặt trước (TĐT):

- Khu CL02: LK30 đến LK35 - GKĐ: 17.000.000 đ - TĐT: 150.000.000 đ; LK36 – GKĐ: 20.000.000 đ – TĐT: 150.000.000 đ.

- Khu CL05: LK1 đến LK9 và LK25 đến LK29 – GKĐ: 6.000.000 đ – TĐT: 35.000.000 đ; LK18 – GKĐ: 8.400.000 đ – TĐT: 70.000.000 đ.

- Khu BT01: TĐT của các suất đất khu BT01 là 180.000.000 đ; BT3, BT5 và BT6 – GKĐ: 7.000.000 đ; BT4 - GKĐ 8.000.000 đ; BT13 và BT14 – GKĐ: 7.500.000 đ.

- Khu CL06: LK7 đến LK12 - GKĐ 6.000.000 đ – TĐT: 35.000.000 đ; LK13 – GKĐ: 8.400.000 đ - TĐT 70.000.000 đ.

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Hồi 08h30’, ngày 04/05/2019 tại Hội trường UBND xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ.

4. Thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ: Từ 10/04/2019 đến 16h00, ngày 03/05/2019 tại UBND xã Nhật Tân; BQL khu ĐH Phố Hiến và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

- Nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Từ 02/05/2019 đến 17h00, ngày 03/05/2019 tại UBND xã Nhật Tân. Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản.

5. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá photo CMND/ CCCD/ HC (còn hạn); Sổ hộ khẩu; Giấy nộp tiền, điền đầy đủ thông tin trên đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp trực tiếp tại UBND xã Nhật Tân.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243.2115234; BQL khu Đại học Phố Hiến, số 45 đường Trưng Trắc, P. Quang Trung, TP. Hưng Yên. ĐT: 0221.3531689.