(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/4/2022 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương

Địa chỉ: lô DC1a-13 Nguyễn Thị Định, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.2200569

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát

Địa chỉ: Số 46 đường Trần Quốc Toản, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 4/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 31/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 01/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/03/2022 - 16:00 01/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: theo Thông báo đấu giá tài sản số 95/TBĐGTS-ĐD, ngày 10 tháng 3 năm 2022

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 04/04/2022

Địa điểm: tại Trụ sở UBND