(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phong thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/4/2022 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hoàng Mai Hà Nội ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty đấu giá hợp danh Bảo Phong

Địa chỉ: Tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0246.2722.468

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hoàng Mai Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1&2 Tòa CT4 Ecogreen City, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang  I, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 4/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) và thị xã Sơn Tây (Hà Nội) ảnh 1
Ngày 4/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) và thị xã Sơn Tây (Hà Nội) ảnh 2

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 31/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 01/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/03/2022 - 16:30 31/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong, Tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội; Điều kiện: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy, Quy chế đấu giá Công ty ban hành.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 04/04/2022

Địa điểm: Tầng 5, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày 4/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) và thị xã Sơn Tây (Hà Nội) ảnh 3
Ngày 4/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) và thị xã Sơn Tây (Hà Nội) ảnh 4