(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Landpro thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/4/2022 do Agribank – Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội I ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0983272818

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank – Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội I

Địa chỉ: Tổ 5, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 4/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 30/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 01/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 11/03/2022 - 00:00 30/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định của Luật đất đai, và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 04/04/2022

Địa điểm: Tại hội trường Agribank CN Xuân Mai Hà Nội I

Ngày 4/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội ảnh 2
Ngày 4/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội ảnh 3