(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/4/2022 do Viễn thông Thái Nguyên ủy quyền như sau:
Ngày 4/4/2022, đấu giá ắc quy hư hỏng tại tỉnh Thái Nguyên ảnh 1