(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/4/2021 do UBND huyện Thiệu Hóa ủy quyền như sau:

(V/v đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 06 lô đất ở trên địa bàn Điểm dân cư nông thôn khu Đồng Nung, thôn Quan Trung, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát – Địa chỉ: HH21-03, đường Hoa Hồng 21, khu đô thị Vinhomes Starcity, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở trên địa bàn Điểm dân cư nông thôn khu Đồng Nung, thôn Quan Trung, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt theo quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 26/12/2019.

1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 06 lô đất ở trên địa bàn Điểm dân cư nông thôn khu Đồng Nung, thôn Quan Trung, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Kèm theo mặt bằng quy hoạch).

2. Người có tài sản đấu giá, địa chỉ người có tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Người có tài sản: UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

- Địa chỉ người có tài sản: Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá

- Nơi có tài sản: xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

3.Diện tích, Giá khởi điểm và tiền đặt trước tài sản đấu giá (Kèm theo phụ lục )

- Diện tích: Từ 128,5 m2 - đến 222,6 m2/01 lô đất

- Giá khởi điểm: Từ 449.750.000 đồng/01lô - đến 801.360.000 đồng/01 lô

- Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng /01 hồ sơ

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/01 hồ sơ. Hồ sơ đã mua không hoàn trả lại.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá một lượt tất cả các lô đất đã đăng ký theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: (Trong giờ hành chính)

Từ ngày 18/03/2021 đến ngày 01/04/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát và Trụ sở UBND xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá.

+ Ủy ban nhân dân xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá

+ Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát

Địa chỉ: HH21-03, đường Hoa Hồng 21, khu đô thị Vinhomes Starcity, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 17/03/2021 đến ngày 18/03/2021 (Trong giờ hành chính)

- Địa điểm tại: UBND xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá

8. Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

Khách hàng tham gia đấu giá nộp hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát số: 50110001329666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)– Chi nhánh Thanh Hoá trong 03 ngày: Ngày 31/03/2021, ngày 01/04/2021 và ngày 02/04/2021. Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham đấu giá QSD đất thì xin lưu ý về thời gian mua hồ sơ , nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty chúng tôi cho phù hợp với thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm thu hồ sơ tham gia đấu giá. (Thu trong giờ hành chính)

Từ ngày 18/03/2021 đến ngày 01/04/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát - Địa chỉ: HH21-03, đường Hoa Hồng 21, khu đô thị Vinhomes Starcity, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 01/04/2021 tại trụ sở UBND xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: Nộp đủ thành phần hồ sơ theo quy định và tiền đặt trước báo nổi trên tài khoản nêu trên của Công ty Anh Phát trước 16h30 ngày 02/04/2021.

Nội dung nộp tiền ghi: Họ tên người nộp tiền – CMND/CCCD nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A 172299988 nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất xã xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 07h30 ngày 04/04/2021.

Địa điểm tổ chức: Hội trường công sở UBND xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá

11. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá:

- Công ty sẽ trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá trong 3 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (Ngày làm việc). Khách hàng tham gia đấu giá không trúng đấu giá nhận lại tiền đặt trước qua hình thức nào thì đăng ký vào đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước kèm trong hồ sơ đấu giá.

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát qua số ĐT: 0966.073.802 hoặc 097.580.6666 (Trong giờ hành chính)

DANH MỤC CÁC LÔ ĐẤT TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

MBQH đất ở tại xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá

Ngày 4/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1