(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/4/2020 do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản: Quyền sử dụng 43 ô đất tại khu 8, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh  Phú Thọ. Diện tích: Từ 93,0 m2 đến  175,0 m2/ô. Giá khởi điểm: Từ 2.500.000 đồng đến 7.000.000 đồng/m2.

2. Tiền đặt trước:  Từ 55.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng/hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông. Đ/c: TT. Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00, ngày 01/04/2020 tại   Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00, ngày 01/04/2020, các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu 07h30, ngày 04/04/2020 tại Hội trường UBND huyện Tam Nông.

Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ. ĐT: 0210 3842215 hoặc Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông.

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo tạm dừng đấu giá QSDĐ

Tạm dừng tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 43 ô đất tại khu 8, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ đã có Thông báo số 1203/TB-AAPC ngày 12/03/2020 về việc tổ chức đấu giá Quyền sử dụng 43 ô đất tại khu 8, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ tại phiên đấu giá ngày 04/04/2020 (thứ bảy) tại Hội trường UBND huyện Tam Nông.

Nay do nhận được Văn bản số 557/UBND-TNMT ngày 30/03/2020 của UBND huyện Tam Nông về việc đề nghị hoãn tổ chức đấu giá đất ở tại khu 8, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, vì vậy phiên đấu giá theo Thông báo trên của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ tạm dừng, khi có kế hoạch cụ thể của cơ quan có thẩm quyền, Công ty sẽ tiếp tục tổ chức khi có đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo để các khách hàng đã mua hồ sơm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được biết.