(BĐT) - Công ty TNHH và Dịch vụ tổng hợp Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/4/2019 do Kho bạc Nhà nước Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Tây Ninh. Địa chỉ: Số 437, Đường 30/4, khu phố 1, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

- Tên tài sản: Thanh lý xe ô tô 16 chỗ ngồi, biển số 70B-0397, nhãn hiệu: TOYOTA HIACE; màu sơn: xanh; năm sản xuất 2001; nơi sản xuất: Việt Nam; số khung: RZH114-5001351; số máy: 1RZ-2705479.

- Giá khởi điểm: 64.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu đồng) (không bao gồm thuế).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 9.600.000 đồng.

- Bước giá: 1.000.000 đồng

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 01/04/2019 tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/03/2019 đến 16 giờ ngày 01/04/2019 tại Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873.3333.

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp đủ số tiền: 9.600.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu, sáu trăm ngàn đồng) cho Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số Tài khoản: 5700201010970 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/04/2019 đến ngày 03/04/2019.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 04/04/2019 tại Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản do công ty phát hành, đối với cá nhân nộp CMND, đối với tổ chức nộp giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực), mẫu giấy xem tài sản. Tất cả cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.