(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/4/2019 như sau:

1. Tên tài sản: Tàu PHƯƠNG NAM 69; số IMO: 3WGD/9562386; trọng tải toàn phần: 5298.6 MT; năm đóng: 2010 tại Việt Nam.

2. Giá khởi điểm của tài sản là 29.000.000.000 VNĐ (Hai mươi chín tỷ đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí khác.

3. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long.

4. Xem tài sản: Từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 28/03/2019.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16 giờ 30 phút, ngày 01/04/2019.

6. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày 04/04/2019. Tiền đặt trước: 2.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm triệu đồng).

7. Tổ chức đấu giá: Ngày 04/04/2019.

8. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia.

9. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia - Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia. ĐT: 024.62843536.