(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/4/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đại Tân Hải Dương II ủy quyền như sau:

1- Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đại Tân Hải Dương II (Agribank Đại Tân Hải Dương II).Địa chỉ trụ sở: Khu dân cư Chi Ngãi, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0982.197.389.

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê

-Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0913.084.078

3- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước.

3.1- Tài sản đấu giá: Là tài sản bảo đảm của Agribank Đại Tân Hải Dương IIđược xử lý để thu hồi nợ gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng (nhà cấp 4, đã xuống cấp, không còn giá trị sử dụng) tại tờ bản đồ số 06, thửa đất số 65 thuộc phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G943690, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 895 QSDĐ/HT-CL ngày 12/7/1999 do UBND huyện (nay là thị xã) Chí Linh cấp ngày 12/7/1999. Thông tin về thửa đất như sau:

+ Chủ sử dụng đất là Bà Nguyễn Thị Ngư;

+ Diện tích: 997,0 m2 đất;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 300,0 m2. Đất cây lâu năm: 697,0 m2;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

3.2- Giá khởi điểm: 186.824.475 đồng. Mức giá trên là giá tối thiểu, chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (do người mua được tài sản chịu).

3.3- Bước giá theo giá khởi điểm: 1.000.000 đồng/bước.

3.4- Tiền bán hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (không hoàn lại).

3.5- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng. Hình thức nộp: Chuyển hoặc nộp vào tài khoản số 2300201011920, mởtại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Đơn vị hưởng là Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu). Số tiền đặt trước không được tính lãi.

4- Điều kiện, cách thức đăng ký, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

4.1- Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Agribank Đại Tân Hải Dương II theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này.

4.3- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp không hạn chế số vòng tại cuộc đấu giá.

4.4- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5-Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc:

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 14/3/2019 đến 11 giờ ngày 02/4/2019tại trụ sở Agribank Đại Tân Hải Dương II.

5.2- Tổ chức xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá bắt buộc phải xem tài sản; đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank Đại Tân Hải Dương II vào lúc 09 giờ từngày 28/3đến ngày 01/4/2019để đi xem tài sản.

5.3- Nộp tiền đặt trước:Từ ngày 01/4 đến ngày 03/4/2019.Hình thức nộp theo quy định tại khoản 3.5 của thông báo này.

5.4- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 04/4/2019 tại trụ sở Agribank Đại Tân Hải Dương II.

Kính mời ngườiđăng ký tham gia đấu giá liên hệ với Agribank Đại Tân Hải Dương II;hoặc Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê theo địa chỉ trên.