(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 04 tháng 4 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nhw sau:

1) Khu đất nhà hộ sinh cũ, tọa lạc tại ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 197,6m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 124, tờ bản đồ số 25 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Chợ Mới lập ngày 10/7/2018).

- Tài sản gắn liền với đất: Trên đất có nhà hộ sinh cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn khi sử dụng.

- Giá khởi điểm: 467.126.000đồng (Bốn trăm sáu mươi bảy triệu một trăm hai mươi sáu ngàn đồng).

2) Khu đất sau chợ Thủ, tọa lạc tại ấp Long Định, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 99,2m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 427, tờ bản đồ số 23 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Chợ Mới lập ngày 10/7/2017).

- Giá khởi điểm: 333.312.000đồng (Ba trăm ba mươi ba triệu ba trăm mười hai ngàn đồng).

3) Khu đất nền nhà Công an cũ, tọa lạc tại ấp Thị 1, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 292,7m2 đất ở tại đô thị, thuộc thửa đất số 287, tờ bản đồ số 10 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Chợ Mới lập ngày 24/8/2018).

- Giá khởi điểm: 1.040.841.000đồng (Một tỷ không trăm bốn mươi triệu tám trăm bốn mươi mốt ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 01/4/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 28 và 29/3 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa

(đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.