(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/4/2019 do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Ngày 4/4/2019, đấu giá máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 4/4/2019, đấu giá máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2