(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/4/2019 do Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Chư Păh ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Chư Păh, địa chỉ: 81 Hùng Vương, Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá:

Lô tài sản số 01: Gồm 01 xe mô tô, 06 điện thoại di động các loại và 170 kg gốc gỗ giáng hương bán thanh lý tịch thu xung quỹ nhà nước. (kèm bảng kê chi tiết)

Giá Khởi điểm lô tài sản số 1: 3.450.000 đồng

Lô tài sản số 02: Gồm 320 m3 cát xây dựng bán thanh lý tịch thu xung quỹ nhà nước (kèm bảng kê chi tiết)

Giá khởi lô tài sản thứ 2 là : 22.400.000 đồng

Lô tài sản số 03: Gồm 100 m3 cát xây dựng bán thanh lý tịch thu xung quỹ nhà nước (kèm bảng kê chi tiết)

Giá khởi lô tài sản thứ 2 là : 7.000.000 đồng

Tổng Giá khởi điểm của 03 lô tài sản bán đấu giá: 32.850.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm/từng lô tài sản bán đấu giá như trên.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá:

Lô tài sản số 1: 50.000 đồng/hồ sơ

Lô tài sản số 2: 100.000 đồng/hồ sơ

Lô tài sản số 3: 50.000 đồng/hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 25/03/2019 và ngày 26/03/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp tại nơi có tài sản tọa lạc.

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/03/2019 đến 16 giờ ngày 01/04/2019 (trong giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Ngày tổ chức bán đấu giá (dự kiến):

Lô tài sản số 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/04/2019

Lô tài sản số 2: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 04/04/2019

Lô tài sản số 3: Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 04/04/2019.

Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Chư Păh, địa chỉ: 81 Hùng Vương, Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.887.339./.