(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/4/2019 do Công ty cổ phần cao su Sông Bé ủy quyền như sau:
Ngày 4/4/2019, đấu giá 10 lóng, 2 gốc gỗ tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 4/4/2019, đấu giá 10 lóng, 2 gốc gỗ tại tỉnh Bình Phước ảnh 2