(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 04 tháng 3 năm 2021, tại Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc (địa chỉ: Số 10 đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Châu Đốc (địa chỉ: Lầu 2, khối trụ sở cơ quan ban ngành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc), như sau:

Quyền sử dụng đất đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất riêng từng thửa (nền đất), tổng diện tích khu đất 378,5m2 đất, Lô A1, gồm 05 thửa (nền đất), thuộc khu quy hoạch dân cư của Khu đất Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (điểm cũ), tọa lạc tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang:

(1) Thửa đất số 328, Tờ bản đồ số 10, Nền số 2, diện tích 79,2m2, Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài. Giá khởi điểm: 2.749.903.200đồng. Tiền đặt trước: 549.981.000đồng/1 hồ sơ.

(2) Thửa đất số 329, Tờ bản đồ số 10, Nền số 3, diện tích 77,4m2, Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài. Giá khởi điểm: 2.687.405.400đồng. Tiền đặt trước: 537.481.000đồng/1 hồ sơ.

(3) Thửa đất số 330, Tờ bản đồ số 10, Nền số 4, diện tích 75,7m2, Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài. Giá khởi điểm: 2.628.379.700đồng. Tiền đặt trước: 525.676.000đồng/1 hồ sơ.

(4) Thửa đất số 331, Tờ bản đồ số 10, Nền số 5, diện tích 74m2, Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài. Giá khởi điểm: 2.569.354.000đồng. Tiền đặt trước: 513.871.000đồng/1 hồ sơ.

(5) Thửa đất số 332, Tờ bản đồ số 10, Nền số 6, diện tích 72,2m2, Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài. Giá khởi điểm: 2.506.856.200đồng. Tiền đặt trước: 501.371.000đồng/1 hồ sơ.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 01/3/2021 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 25 và 26/02 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc (địa chỉ: Số 10 đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.