(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 09/HĐ-DVĐGTS ngày 03/02/2021 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Địa chỉ: Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh xã Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá: 200,54 ha cây cao su thanh lý bao gồm:

- Gói đấu số 01: Diện tích 106,18 ha, tổng số cây: 52.629 cây Cao su

Giá khởi điểm: 16.897.296.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi sáu ngàn đồng).

Vị trí:

- Lô 31 – NT 1 tại Xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

- Lô 22 – NT 2 tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

- Lô 25 và lô 11 - NT 4 tại xã Xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

- Lô 2 - NT 6 tại xã Xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

- Gói đấu số 02: Diện tích 94,36 ha, tổng số cây: 47.511 cây Cao su

Giá khởi điểm: 15.453.180.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm năm mươi ba triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng).

Vị trí:

- Lô 8 và lô 33 - NT 5 tại phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

- Lô 73 - NT 9 tại xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

- Lô 79 và lô 11B - NT Phú Riềng Đỏ tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

- Lô 42; lô 42B và lô 42C – NT Thọ Sơn tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

4/ Tổng giá khởi điểm: 32.350.476.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu, bốn trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

- Tài sản được đấu giá thành 02 gói

5/ Thời gian địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/02/2021 đến 17 00 phút ngày 01/03/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

6/ Thời gian xem tài sản: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 23/02/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản Liên hệ đ/c Nhung (0907.247257) để được hướng dẫn xem tài sản.

7/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký trực tiếp tại tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Từ ngày 05/02/2021 đến 17h 00 phút ngày 01/03/2021. Trường hợp đi đăng ký thay phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

8/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 9h 00 phút ngày 04/03/2021 tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

9/ Tiền đặt trước: 20% giá trị của tài sản.

- Thời gian thu tiền đặt trước là từ ngày 01/03/2021 đến 16h 00 phút ngày 03/03/2021.Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định trên là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.

10/ Tiền hồ sơ tham gia: Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/ Hồ sơ/ 01 gói. Trường hợp có 01 người đăng ký tham gia đấu giá/ lô thì không tổ chức đấu giá, tiền hồ sơ không hoàn lại cho người đăng ký.

11/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 lần tại cuộc đấu giá.

12/ Phương thức đâu giá: trả giá lên.

13/ Bước giá: Gía trả tối thiểu: Khi khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là phải trả giá trả tối thiểu gói số 01 là: 16.897.296.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi sáu ngàn đồng).Gía tối thiểu của gói số 02 là 15.453.180.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm năm mươi ba triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng

14/ Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

14.1. Đối tượng tham gia đấu giá

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có năng lực tài chính có quyền tham gia đấu giá. Trừ các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì việc ủy quyền phải có văn bản ủy quyền có công chứng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc tổ chức ủy quyền tham gia đấu giá phải thực hiện bằng văn bản có ký tên đóng dấu của tổ chức đó.

14. Điều kiện tham gia:

- Thuộc đối tượng tham gia đấu giá

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- CMND/Thẻ Căn cước Công dân/Hộ chiếu (Sao y bản chính) nếu là cá nhân.

- CMND/Thẻ Căn cước Công dân/Hộ chiếu (Sao y bản chính) và giấy phép đăng ký kinh doanh (Sao y bản chính) nếu là tổ chức

- Cam kết xem tài sản đấu giá và giấy nộp tiền đặt trước (nếu có).

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/ hồ sơ/gói.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.