(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu theo quyết định chuyển bán của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vào ngày 4/3/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá: Hàng hóa các loại vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định số 722/QĐ-QLTTHN ngày 16/12/2019 của Cục Quản lý thị trường Hà Nội (đợt 6-2/2019)

2. Giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tổng giá khởi điểm: 663.280.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi ba triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

- Bước giá: 6.500.000 đồng (Sáu triệu, năm trăm nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng)

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ)

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Bán đấu giá từng lô tài sản, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

4. Tham khảo và mua hồ sơ, xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và tiền đặt trước, tổ chức đấu giá:

- Tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/02/2020 đến 17h00 ngày 02/3/2020 (theo giờ hành chính) tại địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia.

- Tiếp nhận đăng ký xem tài sản: Đến 12h00 ngày 27/02/2020 (giờ hành chính);

- Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: 02 ngày: 26/02 và 27/02/2020 tại Kho hàng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội);

- Nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 28/02 đến 17h00 ngày 02/3/2020 (giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước:

+ Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia thông tin như sau: Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia; Số tài khoản: 2121.0002.353333 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ; Nội dung: “Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản Đợt 6-2/2019.”

+ Đối với khoản tiền đặt trước dưới 5 triệu đồng người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 04/3/2020 (Thứ Tư) tại Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

5. Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.37.622.619

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC TÀI SẢN CHI TIẾT 

STT

Đơn vị
chuyển giao

Quyết định xử phạt

Tài sản
chuyển giao

Giá khởi điểm

Số

Ngày tháng

Cơ quan ban hành

1

Đội 5

12481

31/10/2019

Đội QLTT số 5

1

Đội 5

Đội 5

Đội QLTT số 5

Đội 5

2

Đội 1

12188

31/10/2019

Đội QLTT số 1

2

Đội 1

3

Đội 1

12185

31/10/2019

Đội QLTT số 1

3

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

4

Đội 13

15678

28/10/2019

Cục QLTT TP Hà Nội

4

Đội 13

Đội 13

Cục QLTT TP Hà Nội

Đội 13

5

Đội 15

12853

31/10/2019

Đội QLTT số 15

5

Đội 15

Đội 15

Đội QLTT số 15

Đội 15

Đội 15

Đội QLTT số 15

Đội 15

6

Đội 12

11964

31/10/2019

Đội QLTT số 12

6

Đội 12

7

Đội 12

13033

1/11/2019

Đội QLTT số 12

7

Đội 12

Đội 12

Đội QLTT số 12

Đội 12

Đội 12

Đội QLTT số 12

Đội 12

Đội 12

Đội QLTTsố 12

Đội 12

8

Đội 1

12184

31/10/2019

Đội QLTT số 1

8

Đội 1

9

Đội 28

11504

1/11/2019

Đội QLTT số 28

9

Đội 28

10

Đội 1

12191

1/11/2019

Đội QLTT số 1

10

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

11

Đội 3

12631

1/11/2019

Đội QLTT số 3

11

Đội 3

12

Đội 15

12855

4/11/2019

Đội QLTT số 15

12

Đội 15

Đội 15

Đội QLTT số 15

Đội 15

Đội 15

Đội QLTT số 15

Đội 15

Đội 15

Đội QLTT số 15

Đội 15

13

Đội 28

11502

1/11/2019

Đội QLTT số 28

13

Đội 28

14

Đội 25

10902

2/11/2019

Đội QLTT số 25

14

Đội 25

Đội 25

Đội QLTT số 25

Đội 25

Đội 25

Đội QLTT số 25

Đội 25

Đội 25

Đội QLTT số 25

Đội 25

15

Đội 4

12375

4/11/2019

Đội QLTT số 4

15

Đội 4

Đội 4

Đội QLTT số 4

Đội 4

Đội 4

Đội QLTT số 4

Đội 4

Đội 4

Đội QLTT số 4

Đội 4

Đội 4

Đội QLTT số 4

Đội 4

16

Đội 25

12290

4/11/2019

Đội QLTT số 25

16

Đội 25

Đội 25

Đội QLTT số 25

Đội 25

Đội 25

Đội QLTT số 25

Đội 25

17

Đội 17

13471

4/11/2019

Đội QLTT số 17

17

Đội 17

Đội 17

Đội QLTT số 17

Đội 17

Đội 17

Đội QLTT số 17

Đội 17

Đội 17

Đội QLTT số 17

Đội 17

18

Đội 4

12374

4/11/2019

Đội QLTT số 4

18

Đội 4

Đội 4

Đội QLTT số 4

Đội 4

19

Đội 5

12506

4/11/2019

Đội QLTT số 5

19

Đội 5

20

Đội 3

12558

5/11/2019

Đội QLTT số 3

20

Đội 3

Đội 3

Đội QLTT số 3

Đội 3

Đội 3

Đội QLTT số 3

Đội 3

21

Đội 3

12559

5/11/2019

Đội QLTT số 3

21

Đội 3

22

Đội 3

12632

4/11/2019

Đội QLTT số 3

22

Đội 3

23

Đội 1

12320

5/11/2019

Đội QLTT số 1

23

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội1

Đội QLTT số 1

Đội1

24

Đội 1

12321

6/11/2019

Đội QLTT số 1

24

Đội 1

25

Đội 1

12323

7/11/2019

Đội QLTT số 1

25

Đội 1

26

Đội 1

12194

6/11/2019

Đội QLTT số 1

26

Đội 1

Đội 1

ĐộiQLTT số 1

Đội 1

27

Đội 1

12193

5/11/2019

Đội QLTT số 1

27

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

28

Đội 6

12465

6/11/2019

Đội QLTTsố 6

28

Đội 6

Đội 6

Đội QLTT số 6

Đội 6

29

Đội 30

12896

6/11/2019

Đội QLTT số 30

29

Đội 30

30

Đội 1

9689

7/11/2019

Đội QLTT số 1

30

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

31

Đội 13

15679

7/11/2019

Cục QLTT TP Hà Nội

31

Đội 13

Đội 13

Cục QLTT TP Hà Nội

Đội 13

Đội 13

Cục QLTT TP Hà Nội

Đội 13

Đội 13

Cục QLTT TP Hà Nội

Đội 13

Đội 13

Cục QLTT TP Hà Nội

Đội 13

Đội 13

Cục QLTT TP Hà Nội

Đội 13

Đội 13

Cục QLTT TP Hà Nội

Đội 13

Đội 13

Cục QLTT TP Hà Nội

Đội 13

32

Đội 3

11990

8/11/2019

Đội QLTT số 3

32

Đội 3

33

Đội 3

11953

7/11/2019

Đội QLTT số 3

33

Đội 3

34

Đội 3

11955

7/11/2019

Đội QLTT số 3

34

Đội 3

35

Đội 1

12325

11/11/2019

Đội QLTT số 1

35

Đội 1

36

Đội 1

12311

7/11/2019

Đội QLTT số 1

36

Đội 1

37

Đội 4

12621

8/11/2019

Đội QLTT số 4

37

Đội 4

38

Đội 12

1120022

8/11/2019

Đội QLTT số 12

38

Đội 12

39

Đội 10

10334

7/11/2019

Đội QLTT số 10

39

Đội 10

Đội 10

Đội QLTT số 10

Đội 10

Đội 10

Đội QLTT số 10

Đội 10

Đội 10

Đội QLTT số 10

Đội 10

Đội 10

Đội QLTT số 10

Đội 10

Đội 10

Đội QLTT số 10

Đội 10

Đội 10

Đội QLTT số 10

Đội 10

40

Đội 15

12143

11/11/2019

Đội QLTT số 15

40

Đội 15

Đội 15

Đội QLTT số 15

Đội 15

Đội 15

Đội QLTT số 15

Đội 15

Đội 15

Đội QLTT số 15

Đội 15

41

Đội 25

10903

7/11/2019

Đội QLTT số 25

41

Đội 25

Đội 25

Đội QLTT số 25

Đội 25

Đội 25

Đội QLTT số25

Đội 25

42

Đội 2

13200

8/11/2019

Đội QLTT số 2

42

Đội 2

Đội 2

Đội QLTT số 2

Đội 2

Đội 2

Đội QLTT số 2

Đội 2

43

Đội 17

10574

7/11/2019

Đội QLTT số 17

43

Đội 17

Đội 17

Đội QLTT số 17

Đội 17

44

Đội 4

12626

11/11/2019

Đội QLTT số 4

44

Đội 4

45

Đội 25

12292

11/11/2019

Đội QLTT số 25

45

Đội 25

Đội 25

Đội QLTT số 25

Đội 25

Đội 25

Đội QLTT số 25

Đội 25

46

Đội 1

1010001

12/11/2019

Đội QLTT số 1

46

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

47

Đội 28

10809

13/11/2019

Đội QLTT số 28

47

Đội 28

Đội 28

Đội QLTT số 28

Đội 28

Đội 28

Đội QLTT số 28

Đội 28

Đội 28

Đội QLTT số 28

Đội 28

48

Đội 3

12562

13/11/2019

Đội QLTT số 3

48

Đội 3

49

Đội 3

12563

14/11/2019

Đội QLTT số 3

49

Đội 3

Đội 3

Đội QLTT số 3

Đội 3

50

Đội 1

12327

13/11/2019

Đội QLTT số 1

50

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

51

Đội 1

12315

13/11/2019

Đội QLTT số 1

51

Đội 1

52

Đội 1

12199

13/11/2019

Đội QLTT số 1

52

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

53

Đội 1

12198

13/11/2019

Đội QLTT số 1

53

Đội 1

Đội 1

Đội QLTT số 1

Đội 1

Tổng cộng

663.280.000