(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu theo quyết định chuyển bán của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vào ngày 13/3/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Hàng hóa các loại vi phạm hành chính bị tịch thu theo các QĐ số 9, 10, 11, 12/QĐ-QLTTHN ngày 10/01/2020 của Cục Quản lý thị trường Hà Nội

2. Giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tổng giá khởi điểm: 1.843.068.000 đồng (Một tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu, không trăm sáu mươi tám nghìn đồng.).

Giá khởi điểm của từng tài sản cụ thể như sau:

Giá khởi điểm tài sản đấu giá theo Quyết định số 09/QĐ-QLTTHN ngày 10/01/2020 (Đợt 4) là: 494.600.000 đồng (Bốn trăm chín mươi bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng)

Giá khởi điểm tài sản đấu giá theo Quyết định số 10/QĐ-QLTTHN ngày 10/01/2020 (Đợt 5) là: 1.198.708.000 đồng (Một tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm lẻ tám nghìn đồng)

Giá khởi điểm tài sản đấu giá theo Quyết định số 11/QĐ-QLTTHN ngày 10/01/2020 (Đợt 6) là: 25.520.000 đồng (Hai mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng)

Giá khởi điểm tài sản đấu giá theo Quyết định số 12/QĐ-QLTTHN ngày 10/01/2020 (Đợt 7) là: 124.240.000 đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

- Bước giá: 1% giá trị tài sản theo giá khởi điểm của lô tài sản.

(Giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá của từng lô tài sản quy định cụ thể tại Phụ lục - Danh mục chi tiết kèm theo Thông báo mời đấu giá).

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Bán đấu giá từng lô tài sản của từng quyết định theo các đợt, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

4. Tham khảo và mua hồ sơ, xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và tiền đặt trước, tổ chức đấu giá:

- Tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/02/2020 đến 17h00 ngày 02/3/2020 (theo giờ hành chính) tại địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia.

- Tiếp nhận đăng ký xem tài sản: Đến 12h00 ngày 27/02/2020 (giờ hành chính);

- Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: 02 ngày: 26/02 và 27/02/2020 tại Kho hàng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội);

- Nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 28/02 đến 17h00 ngày 02/3/2020 (giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước:

+ Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia thông tin như sau: Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia; Số tài khoản: 2121.0002.353333 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ; Nội dung: “Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản là QĐ số ... Đợt...”

+ Đối với khoản tiền đặt trước dưới 5 triệu đồng người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 04/3/2020 (Thứ Tư) tại Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

5. Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.37.622.619

PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI SẢN CHI TIẾT

Phụ lục 1: Danh mục tài sản theo Quyết định số 09/QĐ-QLTTHN ngày 10/01/2020 – Đợt 4 

STT

Quyết định xử phạt

Tài

sản
chuyển

giao

Giá

khởi

điểm

Giá

khởi

điểm

từng lô

Bước

giá

Tiền

hồ

Tiền

đặt

trước

Số

Ngày tháng

Cơ quan ban hành

1

3356

21/6/2019

UBND TP Hà Nội

Máy

đốt

tinh dầu

12.750.000

45.300.000

500.000

100.000

4.500.000

UBND TP Hà Nội

Máy

đốt

tinh dầu

4.350.000

UBND TP Hà Nội

Máy đốt

tinh dầu

13.200.000

UBND TP Hà Nội

Máy

đốt

tinh

dầu

15.000.000

2

3517

1/7/2019

UBND TP Hà Nội

Màn

hình

điện

thoại

40.000.000

55.990.000

600.000

150.000

5.600.000

UBND TP Hà Nội

Ô

che

nắng

2.600.000

UBND TP Hà Nội

Đồ

chơi

5.100.000

UBND TP Hà Nội

Áo lót

nữ

6.000.000

UBND TP Hà Nội

Tô vít

điện

500.000

UBND TP Hà Nội

Mỏ hàn

điện

400.000

UBND TP Hà Nội

Dép

890.000

UBND TP Hà Nội

Cốc

INOX

100.000

UBND TP Hà Nội

Giầy

400.000

3

3553

3/7/2019

UBND TP Hà Nội

Máy

giặt

HITACHI

21.000.000

255.500.000

2.600.000

200.000

25.500.000

UBND TP Hà Nội

Máy

giặt

SHARP

3.000.000

UBND TP Hà Nội

Máy

giặt NATIONAL

1.500.000

UBND TP Hà Nội

Máy lọc

không

khí

SHARP

7.500.000

UBND TP Hà Nội

Cục

nóng

điều

hòa FUJITSU

21.000.000

UBND TP Hà Nội

Cục

nóng

điều

hòa PANASONIC

61.000.000

UBND TP Hà Nội

Cục

nóng

điều

hòa NATIONAL

102.000.000

UBND TP Hà Nội

Cục

nóng điều

hòa

DAIKIN

5.000.000

UBND TP Hà Nội

Cục

mát

điều

hòa NATIONAL

7.500.000

UBND TP Hà Nội

Cục

mát

điều

hòa

SHARP

300.000

UBND TP Hà Nội

Cục

mát

điều

hòa PANASONIC

2.700.000

UBND TP Hà Nội

Cục

mát

điều

hòa FUJITSU

1.200.000

UBND TP Hà Nội

Cục

mát

điều

hòa HITACHI

1.500.000

UBND TP Hà Nội

Cục

mát

điều

hòa

DAIKIN

300.000

UBND TP Hà Nội

Tủ

lạnh TOSHIBA

8.000.000

UBND TP Hà Nội

Tủ

lạnh MITSUBISHI

2.000.000

UBND TP HàNội

Tủ

lạnh NATIONAL

4.000.000

UBND TP Hà Nội

Tủ

lạnh HITACHI

4.000.000

UBND TP Hà Nội

Tủ

lạnh

SANYO

2.000.000

5

4042

29/7/2019

UBND TP Hà Nội

Túi xách

2.000.000

43.450.000

450.000

100.000

4.300.000

UBND TP HàNội

Túi xách

2.400.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

1.000.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

2.800.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

800.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

400.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

800.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

2.400.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

600.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

600.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

2.200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

600.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

400.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

400.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

600.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

1.400.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

400.000

UBND TP Hà Nội

Túi xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi

xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi

xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi

xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi

xách

11.800.000

UBND TP Hà Nội

Túi

xách

1.200.000

UBND TP Hà Nội

Túi

xách

200.000

UBND TP Hà Nội

Túi

xách

1.400.000

UBND TP Hà Nội

Túi

xách

200.000

UBND TP Hà Nội

50.000

UBND TP Hà Nội

50.000

UBND TP Hà Nội

50.000

UBND TP Hà Nội

Dây

lưng

50.000

UBND TP Hà Nội

Dây

lưng

50.000

UBND TP Hà Nội

Dép

1.400.000

UBND TP Hà Nội

Dép

40.000

UBND TP Hà Nội

Dép

nữ

1.080.000

UBND TPHà Nội

Giầy

da

80.000

UBND TP Hà Nội

Kính

đeo

mắt

600.000

UBND TP Hà Nội

Kính

đeo

mắt

400.000

UBND TP Hà Nội

Kính

đeo

mắt

600.000

UBND TP Hà Nội

Kính đeo mắt

200.000

UBND TP Hà Nội

Kính

đeo

mắt

400.000

6

4505

22/8/2019

UBND TP Hà Nội

Đèn

Led

10.000.000

17.000.000

200.000

50.000

1.700.000

UBND TP Hà Nội

Đèn

led

7.000.000

7

5251

19/9/2019

UBND TP Hà Nội

Tivi

26.000.000

77.360.000

800.000

150.000

7.700.000

UBND TP Hà Nội

Tivi

6.000.000

UBND TP Hà Nội

Tivi

10.500.000

UBND TP Hà Nội

Tivi

2.600.000

UBND TP Hà Nội

Tivi

7.000.000

UBND TP Hà Nội

Tivi

4.000.000

UBND TP Hà Nội

Điện thoại di động

8.960.000

UBND TP Hà Nội

Điện thoại di động

6.300.000

UBND TP Hà Nội

Tủ lạnh

2.000.000

UBND TP Hà Nội

Tủ lạnh

2.000.000

UBND TP Hà Nội

Tủ lạnh

2.000.000

Tổng cộng

494.600.000

Phụ lục 2: Danh mục tài sản theo Quyết định số 10/QĐ-QLTTHN ngày 10/01/2020 – Đợt 5

Số
TT

Đơn vị
chuyển giao

Quyết định xử phạt

Tài sản
chuyển giao

Giá khởi điểm

Giá khởi điểm từng lô

Bước giá

Tiền hồ sơ

Tiền đặt trước

Số

Ngày tháng

1

Đội 13

5572

7/10/2019

Đầu bàn chải điện

6.250.000

19.250.000

200.000

50.000

1.900.000

Đội 13

Máy rửa mặt

13.000.000

2

Đội 5

5686

9/10/2019

Cục lạnh điều hòa Daikin

300.000

119.500.000

1.200.000

200.000

12.000.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Daikin

300.000

Đội 5

Cục lạnh điềuhòa Daikin

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Daikin

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Daikin

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Daikin

900.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Daikin

600.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Daikin

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Fujitsu

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Fujitsu

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Fujitsu

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Fujitsu

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Fujitsu

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Fujitsu

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Hitachi

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Hitachi

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Hitachi

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Hitachi

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Mitsubishi

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

1.500.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

1.500.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnhđiều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

900.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

900.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

600.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

600.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

600.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

600.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

600.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

600.000

Đội5

Cục lạnh điều hòa National

900.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

600.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa National

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Nocria

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Nocria

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Panasonic

600.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Panasonic

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Panasonic

600.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Sanyo

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Sanyo

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Sharp

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Sharp

300.000

Đội 5

Cục lạnh điều hòa Toshiba

300.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

1.500.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

5.250.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

2.250.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

4.500.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

5.250.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

2.250.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

1.500.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

1.500.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

3.750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóngđiều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

1.500.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

1.500.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa National

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Fujitsu

1.500.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Fujitsu

3.000.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Fujitsu

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Fujitsu

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Fujitsu

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Panasonic

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Panasonic

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Panasonic

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Panasonic

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Daikin

3.750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Hitachi

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Hitachi

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Hitachi

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Hitachi

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Hitachi

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Sharp

750.000

Đội 5

Cục nóng điều hòa Sharp

750.000

Đội 5

Máy giặt Toshiba

1.500.000

Đội 5

Máy giặt Toshiba

1.500.000

Đội 5

Máy giặt Toshiba

1.500.000

Đội 5

Máy giặt Electrolux

1.500.000

Đội 5

Máy giặt Hitachi

1.500.000

Đội 5

Máy giặt Sanyo

1.500.000

Đội 5

Tủ lạnh Toshiba

2.000.000

Đội 5

Tủ lạnh Sanyo

2.000.000

Đội 5

Tủ lạnh Toshiba

2.000.000

Đội 5

Tủ lạnh Sharp

2.000.000

Đội 5

Tủ lạnh Sharp

2.000.000

Đội 5

Tủ lạnh Toshiba

2.000.000

Đội 5

Tủ lạnh Toshiba

2.000.000

Đội 5

Tủ lạnh Mitsubishi

2.000.000

3

Đội 17

5779

16/10/2019

Túi

67.200.000

120.400.000

1.200.000

200.000

12.000.000

Đội 17

Giầy

33.600.000

Đội 17

Sục

16.800.000

Đội 17

Dép

2.800.000

4

Đội 17

5799

17/10/2019

Giầy

18.900.000

204.100.000

2.000.000

200.000

20.500.000

Đội 17

Xăng đan

4.200.000

Đội 17

Dép

2.100.000

Đội 17

Sục

4.200.000

Đội 17

Giầy

7.000.000

Đội 17

Giầy

6.300.000

Đội 17

Xăng đan

8.400.000

Đội 17

Giầy

2.100.000

Đội 17

Xăng đan

1.000.000

Đội 17

Xăng đan

2.100.000

Đội 17

Túi

71.400.000

Đội 17

4.200.000

Đội 17

Giầy

16.800.000

Đội 17

Sục

15.600.000

Đội 17

Xăng đan

12.600.000

Đội 17

Túi

10.400.000

Đội 17

16.800.000

5

Đội 17

5781

16/10/2019

Túi

12.600.000

79.000.000

800.000

150.000

7.900.000

Đội 17

Ví ngắn

2.000.000

Đội 17

Ví dài

11.200.000

Đội 17

Thắt lưng

3.000.000

Đội 17

Giầy nữ

4.200.000

Đội 17

Giầy nữ

46.000.000

6

Đội 17

5802

17/10/2019

Giầy

2.800.000

51.800.000

500.000

150.000

5.200.000

Đội 17

Giầy

1.400.000

Đội17

Giầy

2.800.000

Đội 17

Giầy

1.400.000

Đội 17

Giầy

1.400.000

Đội 17

Giầy

2.100.000

Đội 17

Giầy

2.800.000

Đội 17

Giầy

2.100.000

Đội 17

Giầy

2.100.000

Đội 17

Kính

5.600.000

Đội 17

Kính

1.400.000

Đội 17

Kính

2.800.000

Đội 17

Kính

1.400.000

Đội 17

Kính

1.400.000

Đội 17

Kính

1.400.000

Đội 17

Kính

1.400.000

Đội 17

Kính

5.600.000

Đội 17

Túi

2.100.000

Đội 17

Túi

4.200.000

Đội 17

Balô

2.800.000

Đội 17

Áo phông

2.800.000

7

Đội 17

5780

16/10/2019

Túi

8.800.000

81.200.000

800.000

150.000

8.000.000

Đội 17

Balo

2.400.000

Đội 17

Túi

28.000.000

Đội 17

Túi

7.200.000

Đội 17

800.000

Đội 17

Kính

800.000

Đội 17

Kính

800.000

Đội 17

Kính

2.400.000

Đội 17

Đồng hồ

1.600.000

Đội 17

Đồng hồ

1.700.000

Đội 17

Đồng hồ

6.800.000

Đội 17

Đồng hồ

3.400.000

Đội 17

Đồng hồ

3.400.000

Đội 17

Túi

5.100.000

Đội 17

Túi

1.400.000

Đội 17

Túi

2.600.000

Đội 17

Đồng hồ

800.000

Đội 17

Đồng hồ

800.000

Đội 17

Đồng hồ

2.400.000

8

Đội 17

5801

17/10/2019

Túi

3.500.000

59.200.000

600.000

150.000

6.000.000

Đội 17

Túi

12.200.000

Đội 17

Túi

1.700.000

Đội 17

1.000.000

Đội 17

Dây lưng

1.400.000

Đội 17

Kính

7.800.000

Đội 17

Kính

5.200.000

Đội 17

Kính

3.500.000

Đội 17

Kính

4.200.000

Đội 17

Kính

1.400.000

Đội 17

Kính

1.400.000

Đội 17

Kính

1.400.000

Đội 17

Kính

800.000

Đội 17

Kính

1.700.000

Đội 17

Đồng hồ

2.600.000

Đội 17

Đồng hồ

1.700.000

Đội 17

Cavat

4.200.000

Đội 17

Kính

3.500.000

9

Đội 17

5782

16/10/2019

Dép

11.700.000

187.000.000

1.900.000

200.000

19.000.000

Đội 17

Giầy

3.900.000

Đội 17

Giầy

1.900.000

Đội 17

Giầy

9.500.000

Đội 17

Giầy

7.800.000

Đội 17

Giầy

1.900.000

Đội 17

Giầy

15.600.000

Đội 17

Giầy

3.900.000

Đội 17

Dép

7.800.000

Đội 17

Dép

1.900.000

Đội 17

Giầy

5.800.000

Đội 17

Giầy

5.800.000

Đội 17

Giầy

3.900.000

Đội 17

Túi

1.900.000

Đội 17

Túi

19.500.000

Đội 17

Túi

7.800.000

Đội 17

Túi

1.900.000

Đội 17

Túi

11.400.000

Đội 17

Túi

1.900.000

Đội 17

Túi

1.900.000

Đội 17

Túi

3.800.000

Đội 17

Túi

3.900.000

Đội 17

1.900.000

Đội 17

3.900.000

Đội 17

3.900.000

Đội 17

1.900.000

Đội 17

3.900.000

Đội 17

1.900.000

Đội 17

3.800.000

Đội 17

3.800.000

Đội 17

Dây lưng

1.900.000

Đội 17

Dây lưng

3.800.000

Đội 17

Dây lưng

1.900.000

Đội 17

Kính

7.600.000

Đội 17

Kính

1.900.000

Đội 17

Kính

1.900.000

Đội 17

Kính

1.900.000

Đội 17

Kính

1.900.000

Đội 17

Kính

1.900.000

Đội 17

Kính

1.900.000

10

Đội 17

5803

17/10/2019

Giầy

3.500.000

75.800.000

750.000

150.000

7.600.000

Đội 17

Sục

1.700.000

Đội 17

Túi

28.000.000

Đội 17

Túi

10.400.000

Đội 17

Túi

10.200.000

Đội 17

Túi

2.600.000

Đội 17

Túi

800.000

Đội 17

3.500.000

Đội 17

6.400.000

Đội 17

1.700.000

Đội 17

3.500.000

Đội 17

Dây lưng

3.500.000

11

Đội 17

5804

17/10/2019

Giầy

2.100.000

182.100.000

1.800.000

200.000

18.200.000

Đội 17

Dép

4.200.000

Đội 17

Giầy

8.400.000

Đội 17

Giầy

4.200.000

Đội 17

Giầy

4.200.000

Đội 17

Giầy

1.600.000

Đội 17

Dép

1.600.000

Đội 17

Xăng đan

2.100.000

Đội 17

Xăng đan

2.100.000

Đội17

Dép

4.200.000

Đội 17

Giầy

8.400.000

Đội 17

Giầy

4.200.000

Đội 17

Túi

34.100.000

Đội 17

Túi

4.200.000

Đội 17

Túi

2.100.000

Đội 17

Túi

6.300.000

Đội 17

Túi

4.200.000

Đội 17

Túi

4.200.000

Đội 17

Túi

4.200.000

Đội 17

Túi

4.200.000

Đội 17

Túi

4.200.000

Đội 17

Túi

4.200.000

Đội 17

Túi

2.100.000

Đội 17

Túi

4.200.000

Đội 17

Túi

2.100.000

Đội 17

12.600.000

Đội 17

2.100.000

Đội 17

9.300.000

Đội 17

1.600.000

Đội 17

1.600.000

Đội 17

2.100.000

Đội 17

Đồng hồ

4.200.000

Đội 17

Đồng hồ

4.200.000

Đội 17

Đồng hồ

2.100.000

Đội 17

Đồng hồ

2.100.000

Đội 17

Đồng hồ

4.200.000

Đội 17

Đồng hồ

4.200.000

Đội 17

Đồng hồ

4.200.000

12

Đội 11

5687

9/10/2019

Kẹp mi

428.000

19.358.000

200.000

50.000

1.900.000

Đội 11

Tất chân

12.750.000

Đội 11

Bao túi nilong

6.180.000

Tổng cộng

1.198.708.000

Phụ lục 3: Danh mục tài sản theo Quyết định số 11/QĐ-QLTTHN ngày 10/01/2020 – Đợt 6

Số
TT

Quyết định xử phạt

Tài sản
chuyển giao

Giá khởi điểm

Giá khởi điểm từng lô

Bước giá

Tiền hồ sơ

Tiền đặt trước

Số

Ngày tháng

1

6152

4/11/2019

Giầy nữ

6.000.000

6.000.000

100.000

50.000

600.000

2

6153

4/11/2019

Valy kéo

4.500.000

19.520.000

200.000

50.000

2.000.000

Dây lưng

7.500.000

Xe đẩy trẻ em

1.920.000

Thảm ni lông các loại

5.600.000

Tổng cộng

25.520.000

 Phụ lục 3: Danh mục tài sản theo Quyết định số 12/QĐ-QLTTHN ngày 10/01/2020 – Đợt 7

Số
TT

Quyết định xử phạt

Tài sản
chuyển giao

Giá khởi điểm

Giá khởi điểm

từng lô (Đồng)

Bước giá

(Đồng)

Tiền hồ sơ

(đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước

(Đồng)

Số

Ngày tháng

1

5805

17/10/2019

Giầy

4.200.000

51.340.000

600.000

150.000

5.000.000

Dép lê

2.100.000

Dép xăng đan

2.100.000

Giầy

1.100.000

Dép lê

2.100.000

Giầy

2.200.000

Giầy

2.200.000

Sục

2.100.000

Giầy

2.200.000

Dép

2.100.000

Giầy

2.200.000

Dép xăng đan

4.200.000

Giầy

1.100.000

Giầy

1.100.000

Xăng đan

2.200.000

2.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

Kính

2.100.000

Kính

1.100.000

Kính

2.200.000

Kính

1.100.000

Kính

2.100.000

Kính

1.100.000

Kính

1.100.000

Áo

30.000

Áo

120.000

Áo

40.000

Áo

40.000

Áo

30.000

Áo

400.000

Áo

100.000

Áo

30.000

Áo

40.000

Áo

120.000

Áo

30.000

Áo

50.000

Áo

50.000

Áo

100.000

Áo

100.000

Áo

30.000

Áo

30.000

Áo

30.000

Áo

40.000

Áo

40.000

Áo

40.000

Áo

40.000

Áo

40.000

Áo

30.000

Áo

100.000

Áo

100.000

Áo

100.000

Áo

40.000

2

5800

17/10/2019

Túi

5.300.000

72.900.000

800.000

150.000

7.000.000

Túi

2.700.000

7.000.000

Cặp

7.000.000

Túi

900.000

Túi

1.200.000

Túi ví

1.200.000

13.000.000

12.600.000

2.800.000

2.100.000

Kính

9.000.000

Kính

3.600.000

Kính

3.600.000

Kính

900.000

Tổng cộng

124.240.000