(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/2/2021 do Trung tâm giống, cây trồng, vật nuôi thủy sản ủy quyền như sau:
Ngày 4/2/2021, đấu giá bò sữa không đạt yêu cầu tại TPHCM ảnh 1