(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/2/2021 do Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:
Ngày 4/2/2021, đấu giá 2.976.805 cổ phiếu Công ty CP thép Việt Nhật ảnh 1