(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/2/2020 do Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 01, đường Hòa Bình, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Tài sản đấu giá

- Tài sản 01: Xe ô tô do Sở Tài chính Hậu Giang đề nghị bán biển kiểm soát: 95A-0134; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: HIACE; loại xe: khách; màu sơn: xanh; số máy: 2RZ3400400; số khung: 1158000438; năm sản xuất: 2005; nước sản xuất: Việt Nam; số chỗ ngồi: 15; thời hạn sử dụng: 2025; hiện trạng xe đã qua sử dụng.

- Tài sản 02: Xe ô tô do Sở Tài chính Hậu Giang đề nghị bán biển kiểm soát: 95A-0369; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: HIACE; loại xe: khách nhỏ; màu sơn: xanh; số máy: 2RZ3410139; số khung: 1158000647; năm sản xuất: 2005; nước sản xuất: Việt Nam; số chỗ ngồi: 15; thời hạn sử dụng: 2025; hiện trạng xe đã qua sử dụng.

- Tài sản 03: Xe ô tô do Sở Tài chính Hậu Giang đề nghị bán biển kiểm soát: 65A-0153; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: CORONA-ST191; loại xe: du lịch; màu sơn: xanh thẫm; số máy: 3S1663982; số khung: ST191L0069313; năm sản xuất: 1994; nước sản xuất: Nhât Bản; số chỗ ngồi: 04; thời hạn sử dụng: không áp dụng; hiện trạng xe đã qua sử dụng.

(Đấu giá riêng biệt từng tài sản)

4. Tổng giá khởi điểm: 218.900.000 đồng (Hai trăm mười tám triệu chín trăm ngàn đồng).

- Giá khởi điểm tài sản 01: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

- Giá khởi điểm tài sản 02: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

- Giá khởi điểm tài sản 03: 78.900.000 đồng (Bảy mươi tám triệu chín trăm đồng).

(Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký sang tên tài sản sau khi trúng đấu giá).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 21/01/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hậu Giang (Số 63 đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian: Từ ngày 13/01/2020 đến 16h30 ngày 31/01/2020 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ/tài sản.

b) Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/hồ sơ/tài sản.

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp từ ngày 30/01/2020 đến 16h30 ngày 03/02/2020 (trong giờ hành chính).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/01/2020 đến 16h30 ngày 31/01/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu).

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá và chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với người được ủy quyền tham gia đấu giá:

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người được ủy quyền.

+ Văn bản ủy quyền (bản chính).

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

c) Cách thức: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang, cụ thể:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản…….

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/02/2020 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua tài sản liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345 - Fax: 02933 581456.

Rất mong được sự phối hợp của Quý cơ quan.

Trân trọng kính chào./.