(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang vào ngày 4/2/2020 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang

Doanh nghiệp chủ sở hữu        : Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang

Giới thiệu về doanh nghiệp: Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực xây dựng để tham mưu giúp Giám đốc Sở Xây dựng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình và các hoạt động có liên quan đến xây dựng; là đơn vị hoạt động dịch vụ công của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

Vốn điều lệ: 4.964.900.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 253.210 cổ phần

Lần đấu giá:          1

Thời gian đấu giá: 04/02/2020

Giá khởi điểm:      10.000

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  10

Bước giá:     100 đồng

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 253.210 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:         243.280 cổ phần

Ngày phát hành:   04/02/2020