(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/12/2020 do Cục quản lý thị trường TPHCM ủy quyền như sau:

Ngày 4/12/2020, đấu giá tang vật tịch thu tại TPHCM ảnh 1