(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/12/2020 như sau:

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm tài sản, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 70 (B40), tờ bản đồ số 38, địa chỉ: B40 đường Kim Liên (Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7 cũ), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích sử dụng đất: 190,0 m2.

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 190,0 m2; Sử dụng chung: Không.

Chức năng, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích xây dựng: 106,7m2; Diện tích sàn: 450,2m2. Nhà cửa, vật kiến trúc: Nhà ở 4 tầng và tầng áp mái, móng cột Bê tông cốt thép, móng tường xây gạch, khung cột bê tông cốt thép, tường xây gạch sơn silicat, tường trong các phòng có giấy dán tường hoặc vẽ tranh mỹ thuật, tường trong nhà vệ sinh ốp gạch men, cửa khung nhôm kính, có hệ thống thang máy tài khách 4 điểm dừng 450kg và cầu thang bộ bê tông cốt thép, bạc cấp cầu thang ốp gach granit, lan can cầu thang khung sắt sơn tỉnh điện, nền lát gạch men granit, nền nhà vệ sinh lát gạch men nhám, sàn mái bê tông cốt thép.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 5.501.478.709 đồng (năm tỷ, năm trăm lẻ một triệu, bốn trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm lẻ chín đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản. Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

3. Nơi có tài sản đấu giá: tại thửa đất số 70 (B40), tờ bản đồ số 38, địa chỉ: B40 đường Kim Liên (Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7 cũ), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (đại diện Chấp hành viên Trần Ái Hữu), địa chỉ: Đường Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản: Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Hồ sơ kèm theo tài sản gồm: Quyết định công nhận sự thoản thuận của các đương sự số 78/2019/QĐST-KDTM ngày 05/9/2019 của Tòa án nhân dân nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; các Quyết định Thi hành án theo yêu cầu số 154/QĐ-CCTHADS và Quyết định số 155/QĐ-CCTHADS ngày 18/10/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Biên bản thỏa thuận về việc tự nguyện giao tài sản để thi hành án ngày 07/01/2020 giữa Chấp hành viên Trần Ái Hữu – Chi cục Thi hành án dân sự, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Huế; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất số BL768667 ngày 24/4/2013 của UBND thành phố Huế tại thửa đất số 70 (B40), tờ bản đồ số 38, địa chỉ: B40 đường Kim Liên (Khu quy hoạch vỹ Dạ 7 cũ), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Văn Khôi và bà Hồ Thị Diễm Châu; Chứng thư thẩm định giá số 137/CTTĐG-CNHUE ngày 10/02/2020 của Công ty cổ phần tư vấn – Dịch vụ về tài sản – Bất động sản DATC, Chi nhánh Huế; Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 16/10/2020 của Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế về việc giảm giá tài sản (lần 4)

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2020 tại thửa đất số 70 (B40), tờ bản đồ số 38, địa chỉ: B40 đường Kim Liên (Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7 cũ), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 23 tháng 11 năm 2020.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 01 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 01 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đầu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

b. Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 01 tháng 12 năm 2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 03 tháng 12 năm 2020 nộp vào tài khoản số 4009201002722 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17giờ 00 phút ngày 03/12/2020.

c. Bước giá: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 01 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiê Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, số vòng, phương thưc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên, đấu giá không hạn chế số vòng đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế./.