(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/12/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung (Số 13, Ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao (Số 18, đường Nguyễn Doãn Cung, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ)

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 73, tờ bản đồ số 05, diện tích đo đạc thực tế là 658,7m2 (Đất ở 200m2, đất trồng cây lâu năm khác 458,7m2), địa chỉ: Khu 15, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 791489 do UBND huyện Lâm Thao cấp ngày 02/11/2016 cho ông Nguyễn Xuân Mùa và bà Phạm Thị Lương (Chi tiết theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 08/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao)

Tài sản gắn liền trên đất: Nhà ở (Cấp bốn ba gian), diện tích 48,9m2; Nhà bếp 23,2m2; Nhà vệ sinh 2m2; Giếng nước 6m3; Sân bê tông 34m2; Lối bê tông 26,5m2.

Nguồn gốc: Tài sản Thi hành án

4. Giá khởi điểm: 419.000.000 đồng (Bốn trăm mười chín triệu đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

+ Tiền bán hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 12/11/2020 đến 16h00 ngày 01/12/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 26, 27/11/2020, tại Khu 15, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

7. Tiền đặt trước: 83.800.000 đồng (Tám mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/12 đến hết 16h00 ngày 03/12/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 030064852228, mở tại Sacombank - Chi nhánh Phú Thọ

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 04/12/2020, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333

(Lưu ý: Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá)