(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/12/2020 do Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

-Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 119/2020/HĐDV-ĐGTS ngày 13/11/2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Người có tài sản đấu giá: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Tài sản đấu giá:

Quyền quản lý, khai thác diện tích 883m2 tại tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 Ký túc xá tại 135 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào mục đích làm phòng giao dịch, máy ATM của các ngân hàng phục vụ người học và cán bộ, viên chức. Thời gian khai thác 06 năm, thời gian hoạt động: Từ 06h30 đến 21h30 hàng ngày (kể cả Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết).

Đặc điểm tài sản

Diện tích 883m2

Địa chỉ: tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 Ký túc xá tại 135 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

Hiện trạng:

+ Điều hòa, đèn trần, thang máy: có;

+ Hệ thống PCCC: Có sắn theo thiết kế của tòa nhà;

+ Khu vệ sinh: có khu vệ sinh riêng cho nam và nữ;

+ Bãi gửi xe: không.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản được đưa ra đấu giá theo Quyết định số 13/QĐ – ĐHKT-HĐT ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt chủ trương thực hiện đấu giá cho thuê tài sản tại ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ của tài sản:

- Giá khởi điểm: 24.596.985.600 đồng /06năm. Giá bao gồm đơn giá thuê và chi phí vận hành, bảo hành, bảo dưỡng CSVC. Giá đã bao gồm VAT.

- Tiền đặt trước: 4.919.397.120 đồng (Bốn tỷ, chín trăm mười chín triệu, ba trăm chín mươi bảy ngàn, một trăm hai mươi đồng).

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Thời gian địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 23/11/2020 đến 17h00 ngày 27/11/2020. (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá: từ 08h00 ngày 20/11/2020 đến 16h30 ngày 01/12/2020. (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 01/12/2020, ngày 02/12/2020 và 03/12/2020 (trong giờ hành chính).

Tổ chức công bố giá: vào lúc 16h30 ngày 04/12/2020.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, nhận phiếu trả giá, công bố giá:

Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, đáp ứng yêu cầu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 01/12/2020, ngày 02/12/2020 và 03/12/2020 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.