(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/12/2019 do Sở Tài chính Long An ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- 01 (Một) xe Biển số xe ô tô 62P-0099; Hiệu: Honda; Số loại: CIVIC; Số máy: D15Z4-1006282; Số khung: JHMEK35500S020776; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: 1995, theo Giấy chứng nhận kiểm định thì ngày 06/6/2018 hết hạn đăng kiểm. Giá khởi điểm: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

- Lưu ý: Khách hàng trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp phí sử dụng đường bộ chưa nộp kể từ ngày hết hiệu lực đăng kiểm của xe.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Sở Tài chính Long An tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá được xem tài sản bán đấu giá ngày 28/11/2019 và ngày 29/11/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ tại Sở Tài chính Long An (Số 57, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 02/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/12/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 03/12/2019.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam, số 6600201010914; tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp phiếu trả giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 02/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ ngày 02/12/2019 đến 11 giờ ngày 03/12/2019 trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Khi nộp phiếu trả giá khách hàng phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 04/12/2019.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức đấu giá trong một cuộc đấu giá (Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp khi đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) hoặc điện thoại số 0966607744, 0397766794 để biết thêm chi tiết./.