(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại tp. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/12/2018 do và Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản

Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028.62612072.

2. Người có tài sản đấu giá

Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn

- Địa chỉ: Số 2 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.37730235

3. Tên tài sản, giá khởi điểm; nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

3.1. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm

a) Gói 1 

Tên Tài sản

Mã hiệu / Xuất xứ

Giá khởi điểm (VNĐ)

01 Xe nâng người tự hành

GENIE Z-45/22/Mỹ.

Số chế tạo: Z45-008468

390.000.000

01 Cần trục bánh lốp

LIEBHERRLT /Đức

Trọng tải: 80 Tấn

(Bằng chữ: Ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn./.)

  b) Gói 2

Tên Tài sản

Mã hiệu / Xuất xứ

Giá khởi điểm (VNĐ)

02 Máy vát mép tôn bằng cơ

CHALLENGE 15/ Italia

174.000.000

03 Máy hàn tự động dưới lớp thuốc

THT -100/Italia

01 Máy photocopy

AFICIO MP1600 LE

01 Máy hàn bán tự động

KR 350Panasonic/Nhật Bản

02 Máy phun sơn áp lực cao

GRACO XTREME KING (56:1); Áp lực: 5600psi/Mỹ

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tư triệu đồng chẵn./.)

Ghi chú:

- Mức giá trên được căn cứ theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm số 277/QĐ-CNT ngày 13/9/2018 của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy.

- Giá trên chưa bao gồm: thuế GTGT; phí trước bạ và các loại thuế, phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Mọi chi phí liên quan đến việc di dời, sử dụng tài sản và chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí trước bạ, phí thuế khác...(nếu có) sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

3.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

Tài sản cũ, đã qua sử dụng; thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn.

* Phương thức bán/thanh lý: Đấu giá công khai theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm, phương thức xem tài sản

4.1. Thời gian: Liên tục 02 (hai) ngày làm việc, từ 08h00 đến 16h00 ngày 28/11/2018 và 29/11/2018.

4.2. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn – Số 2 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

4.3. Phương thức:

- Tổ chức đấu giá tài sản cấp giấy giới thiệu và liên hệ với Người có tài sản đấu giá để tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản.

- Người có tài sản đấu giá chỉ chấp thuận cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản theo thời gian trên khi có giấy giới thiệu của Tổ chức đấu giá tài sản cấp.

- Mọi chi phí liên quan đến việc xem tài sản do người tham gia đấu giá chi trả.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá

5.1. Thời gian: GHC từ ngày 19/11/2018 đến 16h00 ngày 29/11/2018.

5.2. Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

5.3. Tiền mua hồ sơ (bằng tiền mặt): 200.000 đồng/hồ sơ/gói.

6. Thời gian nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua Hồ sơ.

7. Địa điểm nộp hồ sơ và Phiếu trả giá: Văn phòng Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.

8. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước

8.1. Tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm; cụ thể:

- Gói 1: 78.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu đồng).

- Gói 2: 34.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư triệu, tám trăm ngàn đồng).

8.2.Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 đến 16h00 các ngày 29/11/2018, 30/11/2018 và 03/12/2018.

8.3. Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản theo thông tin:

- Số tài khoản    : 0021000440818

- Tại Ngân hàng  : Vietcombank, Chi nhánh Hà Nội

- Người thụ hưởng  : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại điều 38 Luật đấu giá.

9.1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9.2. Tổ chức, doanh nghiệp,hộ kinh doanh cá thể tham gia đấu giá nộp các giấy tờ sau:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh + CMND của Chủ doanh nghiệp (Sao y chứng thực hoặc bản Photo kèm bản chính để đối chiếu).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh).

9.3. Đối với cá nhân tham gia đấu giá nộp giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân (Sao y chứng thực hoặc bản Photo kèm bản chính để đối chiếu).

10. Phương thức, hình thức đấu giá

10.1. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

10.2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Khách hàng trả giá cho từng gói tài sản.

- Khách hàng có giá trả cao nhất gói tài sản nào sẽ là người trúng đấu giá gói tài sản đó.

- Khách hàng có thể tham gia đấu giá 01 hoặc cả 02 gói tài sản.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá

11.1. Thời gian: 09 giờ 30 ngày 04/12/2018;

11.2. Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

12. Thời gian ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Người có tài sản đấu giá, Tổ chức đấu giá tài sản và Người trúng đấu giá chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc (không kể ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, ngày tết) kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá và biên bản đấu giá được xác lập.

12. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá

Chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc (không kể ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết) kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa các bên, Người mua được tài sản đấu giá phải nộp toàn bộ tiền mua tài sản (sau khi trừ đi tiền đặt cọc) bằng chuyển khoản vào tài khoản của Người có tài sản đấu giá được quy định trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website: www.daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.