(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Công ty TNHH Công ích huyện Cần Giờ ủy quyền như sau:
Ngày 4/11/2021, đấu giá xe rải bê tông nhựa bánh lốp tại TP.HCM ảnh 1