(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Trường THCS Huỳnh Bá Chánh ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin trong khuôn viên Trường THCS Huỳnh Bá Chánh. - Diện tích: 75 m2.

Trường THCS Huỳnh Bá Chánh

Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, TP. Đà Nẵng ảnh 3