(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đông Gia Lai – Phòng giao dịch Chư Á ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BP 039630, số vào sổ cấp GCN: CH00414 do UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/9/2013, đăng ký biến động ngày 11/6/2018. Quyền sử dụng đất: Thuộc thửa đất số 360, tờ bản đồ số 42, có diện tích 274m2 (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bốn mét vuông), đất ở và đất trồng cây lâu năm; - Hình thức sử dụng: riêng 274m2. - Mục đích sử dụng: 100m2 đất ở, 174m2 đất TCLN. - Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài. Đất TCLN: Đến năm 2063. - Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận Quyền sử dụng đất (CMĐ + nhận chuyển nhượng). Tài sản gắn liền với đất: không. Nguồn gốc tài sản: Tài sản xử lý phát mãi bán thu hồi nợ vay Địa chỉ tại: Thôn Ia Rok, xã Ia Kênh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Giá khởi điểm của tài sản là: 541.646.656 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm bốn mươi sáu ngàn, sáu trăm năm mươi sáu đồng) theo Thông báo về việc giảm giá tài sản số 12/2021/NHNo.ĐGL-PGD ngày 12/10/2021 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đông Gia Lai – Phòng giao dịch Chư Á.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đông Gia Lai – Phòng giao dịch Chư Á

Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 4