(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Văn Phòng đăng ký đất đai – Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất 75 lô đất khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2), Bao gồm: Cụm LK – 10: 30 lô (Có danh sách chi tiết các lô kèm theo). Cụm LK – 11: 7 lô, Cụm LK – 13: 38 lô Tổng diện tích: 10.409,2 m2 Tài sản được tổ chức đấu giá riêng lẻ từng lô. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị, Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá QSDĐ. Thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài. Quy hoạch xây dựng: Khu đất được phê duyệt quy hoạch tại các quyết định số 1601/QĐ – UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh được điều chỉnh tại: Quyết định số 1521/QĐ – UBND ngày 22/7/2015; Quyết định số 1765/QĐ – UBND ngày 31/7/2018; Quyết định số 2017/QĐ – UBND ngày 23/8/2018 và Quyết định số 622/QĐ – UBND ngày 24/3/2020. Trong đó: Công trình nhà ở có chiều cao từ 01 đến 05 tầng, Khoảng lùi xây dựng nhà ở: ≥ 3m (đối với các lô đất có 02 mặt tiền thì mặt bên hông chỉ giới xây dựng được phép trùng chỉ giới đường đỏ; đối với các lô đất nhà liền kề tiếp giáp với trục đường D5 và đường Bùi Thị Xuân thì chỉ giới xây dựng bắt buộc trùng chỉ giới đường đỏ). Mật độ xây dựng tối đa nhà ở liền kề (Khu đất có ký hiệu LK): 75%. Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đấu giá cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Văn Phòng đăng ký đất đai – Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 75 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 75 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 75 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 75 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 75 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 75 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 6
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 75 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 7
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 75 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 8
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 75 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 9
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 75 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 10
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 75 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 11