(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 06 thửa đất (ki ốt) và tài sản gắn liền với đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Đăk Nông tại thành phố Gia Nghĩa

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông

Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 06 thửa đất tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ảnh 1
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 06 thửa đất tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ảnh 2
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 06 thửa đất tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ảnh 3
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 06 thửa đất tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ảnh 4