(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh ACE thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Công ty CP Đâu tư kinh doanh Thống Nhất ủy quyền như sau:
Ngày 4/11/2021, đấu giá ô tô Toyota Fortuner tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1