(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Lô máy móc, thiết bị văn phòng thanh lý năm 2021 gồm: 7 máy chủ, 44 máy in, 78 máy đếm tiền, 14 máy photocopy, 37 máy điều hòa, 58 tài sản khác các loại và 57 công cụ các loại.

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh

Ngày 4/11/2021, đấu giá lô máy móc, thiết bị văn phòng thanh lý tại TP. Hồ Chí Minh ảnh 1
Ngày 4/11/2021, đấu giá lô máy móc, thiết bị văn phòng thanh lý tại TP. Hồ Chí Minh ảnh 2
Ngày 4/11/2021, đấu giá lô máy móc, thiết bị văn phòng thanh lý tại TP. Hồ Chí Minh ảnh 3