(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Kho bạc nhà nước TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 4/11/2021, đấu giá lô máy móc thiết bị văn phòng thanh lý tại TP.HCM ảnh 1