(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Lam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước, gồm: 5.068m3 cát

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 4/11/2021, đấu giá 5.068m3 cát tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1
Ngày 4/11/2021, đấu giá 5.068m3 cát tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 2