(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý là 03 chiếc máy đào bánh lốp và 01 máy trộn bê tông cũ, đã qua sử dụng

Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Ngày 4/11/2021, đấu giá 3 máy đào bánh lốp và 01 máy trộn bê tông cũ tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 4/11/2021, đấu giá 3 máy đào bánh lốp và 01 máy trộn bê tông cũ tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 4/11/2021, đấu giá 3 máy đào bánh lốp và 01 máy trộn bê tông cũ tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 4/11/2021, đấu giá 3 máy đào bánh lốp và 01 máy trộn bê tông cũ tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 4/11/2021, đấu giá 3 máy đào bánh lốp và 01 máy trộn bê tông cũ tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 4/11/2021, đấu giá 3 máy đào bánh lốp và 01 máy trộn bê tông cũ tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 6