(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2020 do ội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tình Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 16, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2020

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Danh mục tài sản, số lượng.

- Tên tài sản đấu giá: là lô tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã tịch thu sung quỹ Nhà nước, cụ thể gồm có:

- 01 xe máy YAMAHA, nhãn hiệu SIRIUS, biển kiểm soát: 97B1 – 447.13;

- 01 xe máy màu đỏ, nhãn hiệu: DETECH, biển kiểm soát: 97F8 – 6395;

- 01 xe máy màu đỏ, nhãn hiệu: SINOSTAR, biển kiểm soát 97F9 – 2628.

- Gỗ xẻ nhóm V (Kẹn), số lượng 23 thanh, hộp, khối lượng 1,091 m3;

- Gỗ tròn nhóm V (Muồng), số lượng 04 khúc, khối lượng 0,444 m3;

- Gỗ tròn nhóm VI, VII, VIII (Nhội, Chò ỏi, Vàng Anh, Bồ Hòn, Hu, Bông Bạc), số lượng 38 khúc, khối lượng 2,870 m3.

- Gỗ tròn nhóm VI (Tông Dù), số lượng 49 khúc, khối lượng 2,377 m3;

- Thực vật rừng ngoài gỗ là củi, số lượng 08 Ster.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá(trong giờ hành chính)

Ngày 28/10/2020, 29/10/2020, tại Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính)

Bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 02/11/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm có:

- 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (có đóng dấu treo của Trung tâm DVBĐG);

- 01 bản photocopy chứng minh nhân dân - mang theo bản gốc CMND để đối chiếu với bản photo hoặc bản photo có chứng thực.

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá).

- 01 Giấy nộp tiền (bản gốc) - trong trường hợp chuyển khoản.

7. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Tổng giá khởi điểm: 25.446.000,đ (Hai mươi năm triệu, bốn trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước (trong giờ hành chính)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000, đ/hồ sơ(Một trăm nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 4.000.000,đ (Bốn triệu đồng).

Nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong 03 ngày: 30/10/2020, 02/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/10/2020 như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, STK: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực tài chính, có đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá. Trừ những trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

10. Hình thức đấu giá; bước giá; phương thức đấu giá;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 500.000,đ/ lần trả giá (Năm trăm nghìn đồng)

Thông tin chi tiết, liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại: 0209 3843 668 hoặc 0209 3875 790./.