(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2020 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai).

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại trên quỹ đất Bệnh viện Sản nhi (cũ), phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, cụ thể như sau:

- Vị trí khu đất đấu giá: Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai được UBND tỉnh phê duyệt điểu chỉnh quy hoạch tại các Quyết định số: 2832/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 và Quyết định 2999/QĐ-UBND ngày 08/9/2020.

- Diện tích khu đất thực hiện dự án là 14.188,0 m2;

- Diện tích đất giao cho khách hàng trúng đấu giá được phép kinh doanh là: 14.188,0 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật hiện có: Đã được nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện.

- Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại trên quỹ đất Bệnh viện Sản nhi (cũ), phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại trên quỹ đất Bệnh viện Sản nhi (cũ), phường Kim Tân, thành phố Lào Cai được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.

- Thời hạn sử dụng đất: Thực hiện theo Khoản 3, Điều 126, Luật Đất đai và dự án đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.

4. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền hồ sơ bán hồ sơ:

a. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt tại Quyết định số: 3302/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại trên quỹ đất Bệnh viện Sản nhi (cũ), phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, cụ thể:

- Đường Hàm Nghi: Đoạn từ Lê Hữu Trác đến Đào Duy Từ giá là 21.500.000 đồng/m2.

- Phố Đào Duy Từ: Từ Hàm Nghi đến Phạm Ngọc Thạch giá là 12.000.000 đồng/m2

- Phố Lê Hữu Trác: Từ Hàm Nghi đến Phạm Ngọc Thạch giá là 10.000.000 đồng/m2

- Đường Tân An: Từ Lê Hữu Trác đến Đào Duy Từ giá là 15.000.000 đồng/m2.

- Đường T1: Từ Hàm Nghi đến Phạm Ngọc Thạch giá là 15.000.000 đồng/m2.

- Đường T2: Từ Tân An đến Phạm Ngọc Thạch giá là 9.000.000 đồng/m2.

- Đường Phạm Ngọc Thạch: Từ Lê Hữu Trác đến Đào Duy Từ giá là 20.000.000 đồng/m2.

* Tổng giá khởi điểm là: 219.605.190.000 đồng.

(Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên chưa bao gồm các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá chi trả toàn bộ các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

b. Tiền đặt trước: 43.900.000.000 đồng (Bằng 20 % giá khởi điểm của tài sản)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2020, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá

c. Tiền hồ sơ: 3.000.000 đồng /hồ sơ

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

6.1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Khách hàng được đánh giá đạt yêu cầu để đủ điều kiện tham gia đấu giá khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá cụ thể sau:

6.1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

6.1.1. Các đối tượng được phép tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

6.1.2. Các đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

6.2. Điều kiện được tham gia đấu giá:

Khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:

6.2.1. Có văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị được đánh giá hồ sơ (về đối tượng, các điều kiện được tham gia đấu giá) để tham gia đấu giá.

6.2.2. Khách hàng tham gia đấu giá phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư được phê duyệt. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó có ngành nghề kinh doanh “Kinh doanh bất động sản” và Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải có công chứng chứng thực.

6.2.3. Khách hàng tham gia đấu giá không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư khác. Nội dung này, căn cứ kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường với các dự án thuộc địa phương; thông tin công bố về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai với các dự án thuộc địa phương khác.

Khách hàng phải có văn bản cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

6.2.4. Điều kiện năng lực tài chính:

- Khách hàng phải có vốn thuộc chủ sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương ứng với số tiền là 189.217.771.000 x 20% = 37.843.554.200 đồng (theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ), được thể hiện tại báo cáo tài chính năm 2019 đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán.

- Có bản cam kết cho vay vốncủa ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính trong nước để thực hiện dự án nếu trúng đấu giá (bản chính). Vốn vay tối đa mà khách hàng tham gia đấu giá phải huy động là: 151.374.216.800 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt tỷ, ba trăm bẩy mươi tư triệu, hai trăm mười sáu nghìn, tám trăm đồng).

6.2.5. Về kinh nghiệm:

Khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

Số lượng tối thiểu các dự án mà khách hàng tham gia đấu giá hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu: 02 dự án. Cách xác định dự án như sau:

+ Loại 1: Dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng khu đô thị mà khách hàng tham gia đấu giá đã và đang tham gia trong vòng 10 năm trở lại đây với vai trò là nhà đầu tư có tổng mức đầu tư tối thiểu bằng 95.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi năm tỷ đồng).

+ Loại 2: Dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng khu đô thị mà khách hàng tham gia đấu giá đã và đang tham gia trong vòng 10 năm trở lại đây với vai trò là nhà thầu chính có giá trị gói thầu/hợp đồng tối thiểu bằng 57.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bẩy tỷ đồng).

+ Loại 3: Dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng khu đô thị mà đối tác cùng thực hiện đã và đang tham gia trong vòng 10 năm trở lại đây với vai trò là nhà thầu chính có giá trị gói thầu/hợp đồng tối thiểu bằng 57.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bẩy tỷ đồng).

* Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải gửi hồ sơ sơ tuyển về Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào thẩm định, đánh giá năng lực của tổ chức, cá nhân.

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để sơ tuyển: Ngày 23/10/2020 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai).

* Thời gian công bố kết quả sơ tuyển lựa chọn: Ngày 27/10/2020;

7. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 13/10/2020 đến ngày 30/10/2020 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Số 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai); Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện, trước 16 giờ 30 phút 30/10/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 14/10 và 15/10/2020 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 10 giờ 00 phút ngày 04/11/2020, Tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (SN 001 đường Trần Nhật Duật, P. Kim Tân , Thành phố Lào Cai- Nhà khách số I cũ)

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 - 02143.821.189 (Trong giờ hành chính).