(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Y Bih A Lê Ô, tổ 3, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản bán đấu giá: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil - Số 01 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản (Công bố giá): Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường UBND thị trấn Đăk Mil – đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá:

a) Quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm đối với thửa đất diện tích 6.073,4 m2, cụ thể:

- Vị trí thửa đất: Tổ dân phố 9, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

- Tổng diện tích: 6.073,4 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở y tế (DYT).

- Hình thức: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 388.697.600 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi bảy ngàn, sáu trăm đồng).

b) Tài sản gắn liền trên đất:

Gồm các tài sản tại Mục II Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông. Trừ các tài sản nằm trong phần diện tích bố trí cho Trạm y tế thị trấn tại Công văn số 1775/UBND-TNMT, ngày 28/11/2017 của UBND huyện Đắk Mil.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.430.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng).

4.2. Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố 9, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 2.818.697.600 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm mười tám triệu, sáu trăm chín mươi bảy ngàn, sáu trăm đồng.

6. Tiền đặt trước: 20% tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Tương ứng số tiền làm tròn: 563.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi ba triệu đồng).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản ngày 08/10/2020 cho đến hết ngày 30/10/2020 (Giờ hành chính) tại - Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông; - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil - Số 01 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá đến Công ty để mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm giấy tờ tùy thân trước 16 giờ 30 phút ngày 30/10/2020 Tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil – Số 01 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông .

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ: - Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Y Bih A Lê Ô, tổ 3, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0905.06.00.39 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil – Số 01 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. ĐT: 0989.24.89.90.