(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá 44.211.900 cổ phần Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu vào ngày 4/11/2020 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dầu thực vật, dịch vụ cảng biển, kho bãi, cho thuê văn phòng ....

Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 22.690 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 44.211.900 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 44.211.900 cổ phần

Thời gian nộp hồ sơ năng lực: từ ngày 12/10/2020 đến 16h00 ngày 25/10/2020

Địa điểm nộp hồ sơ năng lực: trụ sở chính của SCIC, tầng 23 tòa nhà Charmvit,117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 14/10/2020 đến 15h00 ngày 03/11/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 04/11/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 14h30 ngày 04/11/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/11/2020 đến ngày 11/11/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 05/11/2020 đến ngày 11/11/2020