(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2020 do BIDV Chi nhánh Long Biên ủy quyền như sau:
Ngày 4/11/2020, đấu giá 2 xe ô tô Thaco tại Hà Nội ảnh 1