(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 4/11/2020 do Sở Tài chính tỉnh Điện Biên ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ 10, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên phủ, T. Điện Biên.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá: Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 04 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

- Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tên tài sản: Vật chứng vụ án tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Danh mục tài sản: 11 khúc gỗ tròn (gỗ Giổi; Chò nhóm III, gỗ Trám đen nhóm VII; gỗ Vải rừng, Giẻ nhóm V) khối lượng 28,975 m³ (có bảng kê chi tiết kèm theo).

- Tổng giá khởi điểm cả lô tài sản là: 28.150.000 đồng (Hai mươi tám triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

* Lưu ý: Tài sản bán cả lô không bán lẻ.

- Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 20% giá khởi điểm của tài sản (được làm tròn đến trăm nghìn đồng): 5.600.000 đồng.

- Tiền đặt trước nộp vào số tài khoản: 3601 0000 375094 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Điện Biên. Thời gian nộp tiền đặt trước từ 7 giờ ngày 30/10/2020 đến 17 giờ ngày 03/11/2020 (Trong giờ hành chính).

- Tiền hồ sơ: 100.000 đồng/ 01 hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 7 giờ 00 phút, ngày 26/10/2020 đến 17 giờ ngày 29/10/2020 tại Rừng xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 7 giờ 00 phút ngày ngày 21/10/2020 đến ngày 30/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 42 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Số vòng đấu giá: 05 vòng

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trừ những tổ chức, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN

Ngày 4/11/2020, đấu giá 11 khúc gỗ tròn tại tỉnh Điện Biên ảnh 1