(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2021 do Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3166/QĐ-XPVPHC ngày 20/4/2021, số 3170/QĐ-XPVPHC ngày 10/5/2021, số 6929/QĐ-XPVPHC ngày 06/4/2021 của Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định bao gồm đồ gia dụng, túi xách, băng dán y tế, loa âm thanh, thiết bị chỉnh âm thanh (có danh mục chi tiết kèm theo)

Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định

Ngày 4/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 4/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 4/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 4/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 4
Ngày 4/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 5