(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2021 do UBND huyện Đồng Văn ủy quyền như sau:

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (cơ sở Cũ) .Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Ngày 4/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 943,3 m2 đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 4/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 943,3 m2 đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 4/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 943,3 m2 đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 3