(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2021 do UBND huyện Thường Xuân ủy quyền như sau:

10 lô đất thuộc mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phía Bắc trung tâm hành chính huyện Thường Xuân theo Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07/07/2021

UBND huyện Thường Xuân

Ngày 4/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 4/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 4/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 4/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 4/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5